Sidste nyt

Vi forsætter kampen

De tre københavnske borgmestre har i et svar på en henvendelse fra foreningen afvist at tage konkret stilling til finansiering og placering af et kolonihistoriske center, som de dog finder interessant og vigtig. De seneste måneder har vi derfor undersøgt alternative placeringer på Christianshavn. Lige for tiden opererer vi med tre til fire muligheder. Den mest realistiske mulighed er det bevaringsværdige “kedelhus” på Papirøen. Men også Gl. Dok, som Dansk Arkitektcenter forlader om et par år, og Skindpakhuset i Strandgade er inde i billedet. Den helt optimale løsning ville være et oplevelsescenter med tilhørende arbejdende træskibsværft på Dokøen, der ejes af A.P.Møller. I første omgang har vi besluttet at ansøge […]

Bestyrelsen arbejder på nye planer

Bestyrelsen arbejder på en ny plan, som forhåbentligt kan lede hen mod etableringen af kolonihistorisk center på en anden lokalitet end den, vi først havde forstillet os. Planen udgøres af to dele, der vedrører henholdsvis administration og formidling. Til administrations-delen hører dels arbejdet med at finde en egnet lokalitet, dels arbejdet på at rejse penge. Til formidlings-delen hører arbejdet med at lægge planer for omfanget af centerets aktiviteter. Spørgsmål vedrørende denne plan og bestyrelsens arbejde kan rettes til Lars Kjær, der er formand for bestyrelsen (telefon 29 88 00 03).

Kolonihistorisk Center: Overraskende godt fremmøde ved generalforsamling

Da foreningen for et Kolonihistorisk Center på Christiansholm afholdte den ordinære generalforsamling den 30. marts 2015 var cirka 50 mødt op. Dette var et overraskende godt fremmøde set i forhold til, at vi var otte ved den stiftende generalforsamling.