Sidste nyt

Bestyrelsen arbejder på nye planer

Bestyrelsen arbejder på en ny plan, som forhåbentligt kan lede hen mod etableringen af kolonihistorisk center på en anden lokalitet end den, vi først havde forstillet os. Planen udgøres af to dele, der vedrører henholdsvis administration og formidling. Til administrations-delen hører dels arbejdet med at finde en egnet lokalitet, dels arbejdet på at rejse penge. Til formidlings-delen hører arbejdet med at lægge planer for omfanget af centerets aktiviteter. Spørgsmål vedrørende denne plan og bestyrelsens arbejde kan rettes til Lars Kjær, der er formand for bestyrelsen (telefon 29 88 00 03).

Kolonihistorisk Center: Overraskende godt fremmøde ved generalforsamling

Da foreningen for et Kolonihistorisk Center på Christiansholm afholdte den ordinære generalforsamling den 30. marts 2015 var cirka 50 mødt op. Dette var et overraskende godt fremmøde set i forhold til, at vi var otte ved den stiftende generalforsamling.