Medlemsskab

Du kan blive medlem af foreningen Kolonihistorisk Center ved at indbetale kr. 100,- på konto 9570 – 11643744, gerne via Mobilepay. Husk at anføre navn og emailadresse.