Debatmøde

Foreningen for et kolonihistorisk center inviterer tildebatmøde om:

Synliggørelse af Danmarks fortid som kolonimagt

På Københavns Universitetsbibliotek, Søndre Campus, Karen Blixens Vej 4

Onsdag den 26. februar kl. 16-18

Program:

Kl. 16:00: Velkomst ved Anders Bjørn, formand for Foreningen for et kolonihistorisk Center

Kl. 16.10: Paneldebat om, hvordan kolonihistorien kan synliggøres

Moderator: Ditte Nesdam-Madsen.

Deltagere:

Karen Sivebæk Munk-Nielsen, Vestsjællands Museum

Jeanette Ehlers, kunstner

Benjamin Asmussen, museumsinspektør, ph.d. M/S

Mette Kia Krabbe Meyer, ph.d, Det Kgl. Bibliotek

Toni Antonov, stud. Arkitektskolen

Anders Juhl, CEO Camp

Kl.17.00: Debat med publikum

Kl.18.00: Afslutning