Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling – 17. maj 2021 kl 19:00

Ifølge foreningens vedtægter skal generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af marts måned, og den skal indkaldes med e-mail mindst tre uger før generalforsamlingen.

I år kommer vi ikke til at kunne overholde denne vedtægtsbestemmelse pga. corona-situationen.

I stedet har vi i bestyrelsen besluttet at udsætte generalforsamlingen til mandag den 17. maj 2021 kl 19:00, og medlemmer der ønsker punkter på dagsordenen bedes sende dem til bestyrelsen senest mandag den 3. maj på mailadressen kontakt@kolonihistoriskcenter.dk

Vi har på nuværende tidspunkt ikke besluttet, hvor vi afholder generalforsamlingen, men dette sender vi oplysning om på et senere tidspunkt, når vi også udsender en dagsorden mindst en uge før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er en mulighed for at tale med bestyrelsen om det arbejde, der er foregået i foreningen siden afholdelsen af forrige generalformsaling. Arbejdet har naturligvis været præget af, at landet har været nedlukket der meste af året.

I folketinget er det dog i forbindelse med finansloven blevet besluttet, at der i løbet af i år skal foregå en forundersøgelse vedrørende formidling af kolonihistorie. I bestyrelsen har vi skrevet en vision med anbefalinger til forundersøgelsen, fordi vi ønsker at blive taget med på råd. Visionen med anbefalingerne er vedhæftet denne mail, og den er formidlet til medlemmerne i folketingets kulturudvalg og til kulturministeriet.

Vi ser frem til at se mange af jer til maj. Spørgsmål og andre henvendelser kan sendes til bestyrelsen på mail kontakt@kolonihistoriskcenter.dk

På bestyrelsens vegne og med venlig hilsen

Lars Kjær