Generalforsamlingen AFLYST

Sted: Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34, 1.sal, 1420 Kbh.K

Tid: Torsdag 26. marts kl. 19-21

Dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Valg af referent
  • Bestyrelsens beretning
  • Godkendelse af regnskab
  • Budget, herunder fastsættelse af det årlige kontingent
  • Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og kasserer (lige år) og 3 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)
  • Valg af to bestyrelsessuppleanter for et år
  • Valg af revisor og revisorsuppleant for et år
  • Eventuelt