Generalforsamling

Oprindeligt skulle generalforsamlingen være blevet afholdt torsdag 26. marts kl. 19-21 i Christianshavns beboerhus, men der er blevet udsat til 10. september pga. udbruddet af coronavirus.

Sted: Oplyses senere

Tid: Torsdag 10. september 2020 kl. 19-21

Dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Valg af referent
  • Bestyrelsens beretning
  • Godkendelse af regnskab
  • Budget, herunder fastsættelse af det årlige kontingent
  • Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og kasserer (lige år) og 3 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)
  • Valg af to bestyrelsessuppleanter for et år
  • Valg af revisor og revisorsuppleant for et år
  • Eventuelt