Opgaverne

Opgaverne for Kolonihistorisk Center

 

Vi forestiller os et moderne center, der byder et bredt publikum af uddannelsessøgende, lokale, tilflyttere, turister fra ind- og udland samt forskere velkommen. Kolonihistorisk Center vil tilbyde et bredt spektrum af aktiviteter, læring og oplevelser:

  • Permanente udstillinger, der med en blanding af genstande, erindringer, plancher fotografier støttet af mulitimedier, der fortæller om de forskellige historiske kontekster og koloniseringens konsekvenser for både de koloniserede lande og for Danmark.
  • Udstillingerne skal ses i et europæisk og globalt lys og perspektiveres til nutidens kulturmøde, globale ressourceudnyttelse og krænkelse af menneskerettighed i form af human trafficking og slavelignede forhold for fabriks- og børnearbejdere.
  • Særudstillinger med skiftende fokus, hvor kunstnere, institutioner, organisationer, foreninger kan præsentere aspekter af koloniseringens konsekvenser: interkulturelle møder og identitetsdannelse.
  • Faciliteter til offentlige debatmøder, foredrag, forskningsseminarer, filmfremvisninger, moderne lærings- og publikumsfaciliteter.
  • En stab af forsknings- og formidlingsmedarbejdere samt service, rengøring m.m.

 

Støt Kolonihistorisk Center: Udfyld støtteerklæringen