Referat af generalforsamling 2018

Referat af generalforsamling i Foreningen for Kolonihistorisk Center på Christianshavn den 4.4.2018 Til stede fra bestyrelsen: Anders Juhl, Erling Ekegren, Miriam Haile og Iben H. Philipsen Afbud fra bestyrelsen: Annarosa Krøyer Holm, Mai Takawira og Albert Scherfig Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning v/Anders Juhl 4. Fremlæggelse af regnskab 2017 og budget 2018 samt fastsættelse af kontingent 5. Præsentation af projektplan v/Anders Juhl 6. Valg til bestyrelsen 7. Valg af revisor 8. Evt. Ad 1 & 2 Iben tilbød at være både referent og dirigent, hvilket blev vedtaget. Ad 3 Af hensyn til et par ikke-dansksprogede deltagere, blev mødet afholdt på engelsk. En kort […]

Generalforsamling og Dagsorden

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I FORENINGEN FOR KOLONIHISTORISK CENTER Foreningen for Kolonihistorisk Center indkalder til generalforsamling: Onsdag den 5. april. kl. 19-21.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34, 1. sal, 1420 Kbh. K. Medlemmer, der ønsker punkter på mødets dagsorden, skal iht. til vedtægterne sende dem til bestyrelsen senest den 22. marts, hvorefter den endelige dagsorden fremsendes senest den 29. marts. Til generalforsamlingen håber vi at mødes med et bredt spektrum af de mange forskellige personer, som i disse år arbejder seriøst med Danmarks rolle i kolonihistorien og kolonialismens konsekvenser, formidlet gennem forskning, undervisning, faglitteratur, dokumentarisme, skønlitteratur og andre kunstformer. Det er vores overbevisning, at de ovennævnte forskelligartede udtryk på sigt vil […]

Generalforsamling i Christianshavns beboerhus

Foreningen afholder generalforsamling i Christianshavns beboerhus, Dronningensgade 34, 28.januar 2016 kl. 19.00. For yderligere information kontakt formand Anders Bjørn, telefon 28 14 78 83, e-mail abjorn47@gmail.com  

Kolonihistorisk Center: Overraskende godt fremmøde ved generalforsamling

Da foreningen for et Kolonihistorisk Center på Christiansholm afholdte den ordinære generalforsamling den 30. marts 2015 var cirka 50 mødt op. Dette var et overraskende godt fremmøde set i forhold til, at vi var otte ved den stiftende generalforsamling.

Generalforsamling d. 30. marts 2015 kl. 19:00 i Christianshavns Beboerhus

Generalforsamlingen bliver afholdt i Festsalen. Har du spørgsmål vedrørende generalforsamlingen, så kontakt foreningens formand Lars Kjær. E.mail: lrskjr10@hotmail.com Telefon: 29880003