Dansk kolonihistorie på skoleskemaet

Eleverne fra tre gymnasieklasser på handelsgymnasiet i Hillerød har haft dansk kolonihistorie på skoleskemaet og har lavet en flot udstilling med forslag til et erindringssted for dansk kolonihistorie. Det var eleverne og deres underviser, der kontaktede Foreningen for et Kolonihistorisk Center for at etablere et samarbejde, der kunne skabe grundlag for dialog og inspiration til arbejdet med udstillingen. Hør eleverne og deres underviser fortælle om deres udstilling og samarbejdet i denne TV-udsendelse fra TV-Nordsjælland. Se mere: Dansk Kolonihistorie på skoleskemaet  

Generalforsamling i Christianshavns beboerhus

Foreningen afholder generalforsamling i Christianshavns beboerhus, Dronningensgade 34, 28.januar 2016 kl. 19.00. For yderligere information kontakt formand Anders Bjørn, telefon 28 14 78 83, e-mail abjorn47@gmail.com  

Vi forsætter kampen

De tre københavnske borgmestre har i et svar på en henvendelse fra foreningen afvist at tage konkret stilling til finansiering og placering af et kolonihistoriske center, som de dog finder interessant og vigtig. De seneste måneder har vi derfor undersøgt alternative placeringer på Christianshavn. Lige for tiden opererer vi med tre til fire muligheder. Den mest realistiske mulighed er det bevaringsværdige “kedelhus” på Papirøen. Men også Gl. Dok, som Dansk Arkitektcenter forlader om et par år, og Skindpakhuset i Strandgade er inde i billedet. Den helt optimale løsning ville være et oplevelsescenter med tilhørende arbejdende træskibsværft på Dokøen, der ejes af A.P.Møller. I første omgang har vi besluttet at ansøge […]

Bestyrelsen arbejder på nye planer

Bestyrelsen arbejder på en ny plan, som forhåbentligt kan lede hen mod etableringen af kolonihistorisk center på en anden lokalitet end den, vi først havde forstillet os. Planen udgøres af to dele, der vedrører henholdsvis administration og formidling. Til administrations-delen hører dels arbejdet med at finde en egnet lokalitet, dels arbejdet på at rejse penge. Til formidlings-delen hører arbejdet med at lægge planer for omfanget af centerets aktiviteter. Spørgsmål vedrørende denne plan og bestyrelsens arbejde kan rettes til Lars Kjær, der er formand for bestyrelsen (telefon 29 88 00 03).

Kolonihistorisk Center har ikke borgmestrenes opbakning

En dommerpanel bestående af borgmestrene Frank Jensen, Karl Christian Ebbesen og Morten Kabell har i den netop afsluttede konkurrence om en kultur- og fritidsaktivitet på Christiansholm afvist vores forslag om et kolonihistorisk center. Vores forslaget blev dog sammen med tre andre forslag fremhævet som interessant.

Kolonihistorisk Center venter i spænding: Offentliggørelse udskudt

Offentliggørelsen af vinderne af idekonkurrence er udskudt pga. stor deltagelse. Interessen for at deltage i Københavns Kommunes idékonkurrence for en ny kultur og fritidsfunktion på Christiansholm har været større end forventet. Derfor venter vi i Kolonihistorisk center stadig i spænding.

Kolonihistorisk Center: Overraskende godt fremmøde ved generalforsamling

Da foreningen for et Kolonihistorisk Center på Christiansholm afholdte den ordinære generalforsamling den 30. marts 2015 var cirka 50 mødt op. Dette var et overraskende godt fremmøde set i forhold til, at vi var otte ved den stiftende generalforsamling.

Kolonihistorisk Center får ny støtte og medieomtale

Vores forslag om at etablere et Kolonihistorisk Center på Christiansholm er blevet godt modtaget og medierne er nu også begyndt at interessere sig for foreningens arbejde.