Referat af generalforsamling 2018

Referat af generalforsamling i Foreningen for Kolonihistorisk Center på Christianshavn den 4.4.2018 Til stede fra bestyrelsen: Anders Juhl, Erling Ekegren, Miriam Haile og Iben H. Philipsen Afbud fra bestyrelsen: Annarosa Krøyer Holm, Mai Takawira og Albert Scherfig Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning v/Anders Juhl 4. Fremlæggelse af regnskab 2017 og budget 2018 samt fastsættelse af kontingent 5. Præsentation af projektplan v/Anders Juhl 6. Valg til bestyrelsen 7. Valg af revisor 8. Evt. Ad 1 & 2 Iben tilbød at være både referent og dirigent, hvilket blev vedtaget. Ad 3 Af hensyn til et par ikke-dansksprogede deltagere, blev mødet afholdt på engelsk. En kort […]