I løbet af det 17. og 18. århundrede blev Danmark en kolonimagt med handelsstationer og forter i Indien og på Guineakysten, et handelskontor (faktori) i den kinesiske by Canton (Guangzhou) samt en egentlig kolonisering af Grønland og tre øer i Vestindien.

De danske besiddelser omfattede desuden Island og Færøerne, der på visse punkter må siges at have haft kolonistatus. Først efter salget af vore tropiske besiddelser i henholdsvis 1845, 1850 og 1917 samt optagelsen af Grønland i det danske rigsfællesskab i 1953 sluttede denne epoke i Danmarks historie.

Det kan dog diskuteres, om om den danske koloniherrementalitet i forhold til det grønlandske selvstyre helt er forsvundet.

Foreningen arbejder for en bred folkelig anerkendelse af kolonialismens kendsgerninger og konsekvenser. Et fysisk center i hovedstaden er et vigtigt strategisk led i denne proces, og vi anbefaler en placering på Christianshavn.

Dansk kolonihistorie er imidlertid ikke særlig synlig, hverken i det offentlige rum eller på vore museer.

På den ene side har skiftende regeringer afvist ønsker fra Vestindien og Grønland om undskyldning og forsoning, ligesom der i dele af befolkningen er en tendens til at opfatter kolonihistorien som et afsluttet kapitel, man ikke behøver at forholde sig til og slet ikke skamme sig over. På den anden side er emnet i stigende grad kommet i fokus blandt forskere og i samfundsdebatten, især i forbindelse med 100-årsjubilæet for salget af De vestindiske Øer i 1917. Der er også udgivet en del udmærket undervisningsmateriale om den danske kolonihistorie til faget historie i både folkeskolen og det almene gymnasium, STX.

I andre tidligere europæiske kolonimagter, som England, Holland, Frankrig og Tyskland, er tavsheden de senere år blevet afløst af et øget fokus på kolonitiden og dens mange krænkelser af menneskerettigheder. Det kommer til udtryk i form af nye museer, udstillinger, videns- og multimediecentre.

Der er derfor brug for et kolonihistorisk center her i landet som et led i en øget synlig- og bevidstgørelse af vores egen kolonihistorie med perspektivering til nutiden.

Læs foreningens forslag til et Kolonihistorisk Center i en del af Vestindisk Pakhus