Sidste nyt

Dansk kolonihistorie på skoleskemaet

Eleverne fra tre gymnasieklasser på handelsgymnasiet i Hillerød har haft dansk kolonihistorie på skoleskemaet og har lavet en flot udstilling med forslag til et erindringssted for dansk kolonihistorie. Det var eleverne og deres underviser, der kontaktede Foreningen for et Kolonihistorisk Center for at etablere et samarbejde, der kunne skabe grundlag for dialog og inspiration til arbejdet med udstillingen. Hør eleverne og deres underviser fortælle om deres udstilling og samarbejdet i denne TV-udsendelse fra TV-Nordsjælland. Se mere: Dansk Kolonihistorie på skoleskemaet  

Ny konstituering

Bestyrelsen har på et møde 29.2. 2016 konstitueret sig med Anders Juhl som formand, Jens Heinrich som næstformand, Rikke Halberg som sekretær, Erling Ekegren som kasserer og Anders Bjørn som medlem uden portefølje. Suppleanter er Anne Bahnson og Iben Hendel Philipsen.

Generalforsamling i Christianshavns beboerhus

Foreningen afholder generalforsamling i Christianshavns beboerhus, Dronningensgade 34, 28.januar 2016 kl. 19.00. For yderligere information kontakt formand Anders Bjørn, telefon 28 14 78 83, e-mail abjorn47@gmail.com  

Vi forsætter kampen

De tre københavnske borgmestre har i et svar på en henvendelse fra foreningen afvist at tage konkret stilling til finansiering og placering af et kolonihistoriske center, som de dog finder interessant og vigtig. De seneste måneder har vi derfor undersøgt alternative placeringer på Christianshavn. Lige for tiden opererer vi med tre til fire muligheder. Den mest realistiske mulighed er det bevaringsværdige “kedelhus” på Papirøen. Men også Gl. Dok, som Dansk Arkitektcenter forlader om et par år, og Skindpakhuset i Strandgade er inde i billedet. Den helt optimale løsning ville være et oplevelsescenter med tilhørende arbejdende træskibsværft på Dokøen, der ejes af A.P.Møller. I første omgang har vi besluttet at ansøge […]

Bestyrelsen arbejder på nye planer

Bestyrelsen arbejder på en ny plan, som forhåbentligt kan lede hen mod etableringen af kolonihistorisk center på en anden lokalitet end den, vi først havde forstillet os. Planen udgøres af to dele, der vedrører henholdsvis administration og formidling. Til administrations-delen hører dels arbejdet med at finde en egnet lokalitet, dels arbejdet på at rejse penge. Til formidlings-delen hører arbejdet med at lægge planer for omfanget af centerets aktiviteter. Spørgsmål vedrørende denne plan og bestyrelsens arbejde kan rettes til Lars Kjær, der er formand for bestyrelsen (telefon 29 88 00 03).