Sidste nyt

Referat af generalforsamling 2018

Referat af generalforsamling i Foreningen for Kolonihistorisk Center på Christianshavn den 4.4.2018 Til stede fra bestyrelsen: Anders Juhl, Erling Ekegren, Miriam Haile og Iben H. Philipsen Afbud fra bestyrelsen: Annarosa Krøyer Holm, Mai Takawira og Albert Scherfig Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning v/Anders Juhl 4. Fremlæggelse af regnskab 2017 og budget 2018 samt fastsættelse af kontingent 5. Præsentation af projektplan v/Anders Juhl 6. Valg til bestyrelsen 7. Valg af revisor 8. Evt. Ad 1 & 2 Iben tilbød at være både referent og dirigent, hvilket blev vedtaget. Ad 3 Af hensyn til et par ikke-dansksprogede deltagere, blev mødet afholdt på engelsk. En kort […]

Generalforsamling og Dagsorden

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I FORENINGEN FOR KOLONIHISTORISK CENTER Foreningen for Kolonihistorisk Center indkalder til generalforsamling: Onsdag den 5. april. kl. 19-21.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34, 1. sal, 1420 Kbh. K. Medlemmer, der ønsker punkter på mødets dagsorden, skal iht. til vedtægterne sende dem til bestyrelsen senest den 22. marts, hvorefter den endelige dagsorden fremsendes senest den 29. marts. Til generalforsamlingen håber vi at mødes med et bredt spektrum af de mange forskellige personer, som i disse år arbejder seriøst med Danmarks rolle i kolonihistorien og kolonialismens konsekvenser, formidlet gennem forskning, undervisning, faglitteratur, dokumentarisme, skønlitteratur og andre kunstformer. Det er vores overbevisning, at de ovennævnte forskelligartede udtryk på sigt vil […]

Dansk kolonihistorie på skoleskemaet

Eleverne fra tre gymnasieklasser på handelsgymnasiet i Hillerød har haft dansk kolonihistorie på skoleskemaet og har lavet en flot udstilling med forslag til et erindringssted for dansk kolonihistorie. Det var eleverne og deres underviser, der kontaktede Foreningen for et Kolonihistorisk Center for at etablere et samarbejde, der kunne skabe grundlag for dialog og inspiration til arbejdet med udstillingen. Hør eleverne og deres underviser fortælle om deres udstilling og samarbejdet i denne TV-udsendelse fra TV-Nordsjælland. Se mere: Dansk Kolonihistorie på skoleskemaet  

Ny konstituering

Bestyrelsen har på et møde 29.2. 2016 konstitueret sig med Anders Juhl som formand, Jens Heinrich som næstformand, Rikke Halberg som sekretær, Erling Ekegren som kasserer og Anders Bjørn som medlem uden portefølje. Suppleanter er Anne Bahnson og Iben Hendel Philipsen.

Generalforsamling i Christianshavns beboerhus

Foreningen afholder generalforsamling i Christianshavns beboerhus, Dronningensgade 34, 28.januar 2016 kl. 19.00. For yderligere information kontakt formand Anders Bjørn, telefon 28 14 78 83, e-mail abjorn47@gmail.com