Hvad er KOHI

Foreningen for et kolonihistorisk center (KOHI) blev etableret i 2015 med ønsket om at skabe fokus på dansk kolonihistorie i en dansk offentlighed. KOHI’s mission er at øge bevidstheden om den danske kolonihistoriskes kendsgerninger og konsekvenser og at danne grundlag for en bredere forståelse og offentlig samtale om denne historie, og hvordan den har præget vores moderne samfund. Foreningen arbejder derfor for etablering af et fysisk kolonihistorisk center i Danmark. Et center med internationalt format, hvor bidrag fra ind- og udland, her særligt fra de tidligere koloniserede områder, kan være med til at skabe dialog og vidensdeling. KOHI tager således del i en verdensomspændende bevægelse med at etablere institutioner, der kan agere kulturelt samlingspunkt for folk fra tidligere koloniserede områder og tidligere kolonimagter. Et sted, hvor man kan mødes og udveksle viden og erfaringer fra vores fælles fortid og nutid, og som kan være en betydningsfuld ressource til undervisning om og formidling af kolonihistorien.

Dansk kolonihistorie

Igennem knap 350 år som kolonimagt fik Danmark og dets befolkning berøring med mange fremmede samfund og folkeslag. Kolonierne havde stor økonomisk og materiel betydning for Danmark. Præcis hvor stor, er forskningen stadig ved at finde ud af. Ligeledes er der først nu taget hul på undersøgelser af, hvordan kolonierne har præget Danmark. I de koloniserede områder blev folk undertrykt, udnyttet og marginaliseret i en sådan grad, at det påvirker disse samfund den dag i dag, kulturelt, socialt og økonomisk. Denne historie er i de gængse fremstillinger fortalt ud fra et perspektiv, der er funderet i Danmark – fremstillinger, hvori folk fra de tidligere koloniserede områder ikke har nogen eller kun en meget svag stemme. Dette skaber en ubalance i, hvordan den fælles fortid opfattes. Det svækker også mulighederne for at forstå den fælles nutid og løse de udfordringer, der eksisterer i dag.

Dialog

KOHI ønsker dialogen i centrum. Vi arbejder for et center, der hviler på et apolitisk grundlag, hvor den fælles kolonihistorie diskuteres, udlægges og fortolkes af forskellige stemmer og fagligheder fra Danmark og fra udlandet. Særligt stemmer fra de tidligere koloniserede områder er ikke blevet hørt. Derfor skal de inkluderes i en fælles, institutionaliseret formidlingskanal, hvor også deres udlægning af kolonihistorien og dens konsekvenser for de moderne samfund får en plads. Vi ønsker dialog – ikke nødvendigvis for at nå til enighed, men for at skabe større viden og forståelse for kolonihistoriens kompleksitet. Et kolonihistorisk center skal derfor facilitere en ligeværdig og mangeartet undersøgelse og forståelse af vores fælles fortid og nutid.

Et oplevelsescenter

Et kolonihistorisk centers udstillinger og aktiviteter skal hvile på et sikkert dansk og internationalt historiefagligt grundlag. Men kolonihistorien har mange sider, og KOHI mener, at man gennem inddragelsen af forskelligartede formidlings- og udtryksformer skaber det bedste grundlag for at forstå denne kompleksitet og gøre historien vedkommende og aktuel. Derfor bør et kolonihistorisk center være en hybrid mellem forskellige typer kulturinstitutioner – et slags oplevelsescenter – hvor faglig formidling og debat står side om side med kunstneriske udtryksformer som musik, samtidskunst, performance, litteratur m.m. Museer bruger i dag med succes de kunstneriske udtryksformer i et konceptuelt greb, der skaber opmærksomhed og igangsætter refleksion. Vi mener, at hvis man fra start integrerer kunsten i centrets fundament og udformning, kan det blive banebrydende og nytænkende. Sideløbende vil oplevelsescentret præsentere den nyeste forskning i undervisnings- og formidlingsvenlige formater på både dansk og engelsk, fysisk og online.

Placering og udbredelse

KOHI arbejder for, at kolonihistorisk centers hjemsted bliver en lokalitet, der har tæt tilknytning til den danske kolonihistorie. Samtidig skal det være nemt tilgængeligt for mange mennesker fra ind- og udland, så driften kan blive bæredygtig. Et oplagt sted er Vestindisk Pakhus, et tidligere pakhus for kolonialvarer ved Københavns Havn. Pakhuset har verdensarvspotentiale og er allerede kendt verden over via monumentet ’I am Queen Mary’. KOHI er dog også åben for, at andre lokaliteter kan bringes i spil. Et kolonihistorisk center bør have en solid online undervisningsorienteret profil, så dets aktiviteter når geografisk bredt ud – i hele Danmark, og ikke mindst til de tidligere koloniserede områder.

KOHI anbefaler, at en konkret forundersøgelse fokuserer på:

  • mangfoldig repræsentation med faglig, professionel deltagelse fra især tidligere koloniserede områder
  • supplering af historisk fokus med kunstformer og oplevelsesdesign
  • involvering af forskellige institutioner og samlinger
  • en stærk og vedkommende online profil med fokus på undervisning og formidling